Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Наказ №88 від 27.02.2002р.

Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля

 

 

 Як що бажаєте переглянути цей документ на сайті Верховної Ради України,

натисніть цю кнопку 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 

Н А К А З
  

      N 88 від 27.02.2002                  Зареєстровано в Міністерстві
          м. Київ                          юстиції України
                                           20 березня 2002 р.
                                           за N 276/6564
 

Про затвердження Положення про громадських
інспекторів з охорони довкілля
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

Відповідно до статей 21 та 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), статей 38 та 39 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), статті 36 Закону України "Про рослинний світ" ( 591-14 ), статей 13 та 63 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), статей 58 та 60 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), Указу Президента України від 13.04.2011 N 454 ( 454/2011) "Про Положення про Державну екологічну інспекцію України", статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) та з метою вдосконалення організації і координації роботи громадських інспекторів з охорони довкілля Н А К А З У Ю:

{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 

     1. Затвердити Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля (додається).
 

     2. Державній екологічній інспекції (П. Свирид) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції у встановленому порядку.
 

     3. Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державним екологічним інспекціям в областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції, Державній екологічній інспекції Азовського моря організовувати та координувати роботу громадських інспекторів з охорони довкілля відповідно до вимог цього Положення. { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
 

     4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки України від 05.07.99 N 150 ( z0602-99 ) "Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.09.99 за N 602/3895.
 

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Державної екологічної інспекції - Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища П.Свирида.
 

        Міністр                                         С. Курикін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
27.02.2002 N 88
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2002 р.
за N 276/6564
 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадських інспекторів з охорони довкілля
 

{ У тексті Положення слова "Міністерство екології та природних ресурсів" та "Мінекоресурсів" замінено словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" та "Мінприроди" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 

{ У тексті та додатку Положення слова "Мінприроди України" та "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
 

{ У тексті Положення та додатках до нього слова "органи Мінприроди" в усіх відмінках замінено словами "органи Держекоінспекції" у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

     1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 21 та 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), статей 38 та 39 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), статті 37 Закону України "Про рослинний світ" ( 591-14 ), статей 13 та 63 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), статей 58 та 60 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), Указу Президента України від 13.04.2011 N 454 ( 454/2011 ) "Про Положення про Державну екологічну інспекцію України", статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ). { Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 

     1.2. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля (далі - громадські інспектори).
 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
 

     2.1. Роботу громадських інспекторів організовують Держекоінспекція України та її територіальні органи (Державна екологічна інспекція в Автономній Республіці Крим, державні екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря) (далі - органи Держекоінспекції).

{ Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007; в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 

     2.2. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, у тому числі наказами Мінприроди, а також наказами організаційно-розпорядчого характеру органів Держекоінспекції та цим Положенням.

{ Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006; в редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
 

     3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції.
 

     3.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до відповідного органу Держекоінспекції письмову заяву та подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища.
 

     3.3. Громадські інспектори призначаються Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій після проходження співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів органу Держекоінспекції та виявлення претендентом знань з основ природоохоронного законодавства.

     Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на виконання обов'язків громадського інспектора, згідно з додатком 1.

{ Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006, в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
 

     3.4. Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого Мінприроди зразка, що підтверджують їх повноваження (додаток).

{ Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 

     3.5. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля видають терміном на один рік із щорічним продовженням за результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського інспектора про виконану роботу. { Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 

     3.6. У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський інспектор.
 

     3.7. Громадські інспектори виконують роботу на громадських засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці.
 

     3.8. Громадський інспектор повинен пройти навчання в органі Держекоінспекції, який видав посвідчення, з питань здійснення інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів (актів та протоколів про адміністративні правопорушення) та інструктаж з техніки безпеки. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 

4. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
 

     4.1. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з органами Держекоінспекції, які призначили їх і видали посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля, іншими державними органами, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими екологічними (природоохоронними) організаціями.

{ Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 

     4.2. Кожний громадський інспектор закріплюється за відповідним підрозділом органу Держекоінспекції (відділом, сектором тощо) або за державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища, сфера діяльності яких збігається з напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора (охорона біоресурсів, поводження з відходами, охорона земельних ресурсів та ін.).
 

     4.3. Керівник підрозділу (державний інспектор), за яким закріплений громадський інспектор:

     надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів; { Абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

     координує його діяльність;

     проводить з ним навчання, ознайомлює його з новими законодавчими та нормативними документами, які регулюють здійснення громадського контролю;

     залучає його до участі в перевірках, які збігаються з напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора;

     оформляє за підписом керівника відповідного органу Держекоінспекції чи його заступника направлення для громадського інспектора на проведення рейдів та перевірок.

     приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських інспекторів з охорони довкілля; { Пункт 4.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

     уносить подання про продовження терміну виконання роботи громадського інспектора з охорони довкілля. { Пункт 4.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 

     4.4. З метою координації роботи громадських інспекторів та підтримання контактів з екологічними (природоохоронними) організаціями, залучення громадськості до розробки та виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища при органах Держекоінспекції та при екологічних (природоохоронних) організаціях можуть створюватись на громадських засадах штаби громадських інспекторів. Діяльність штабу громадських інспекторів регулюється Положенням про штаб громадських інспекторів з охорони довкілля, що затверджується Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища відповідної території.
 

5. ПРАВА ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
 

     Громадські інспектори мають право:

     спільно з працівниками органів Держекоінспекції, інших державних органів, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів; { Абзац другий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

     за направленням органу Держекоінспекції, який призначив громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок;

     складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні порушень природоохоронного законодавства, відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-1080732-10 ), і подавати їх відповідному органу Держекоінспекції для притягнення винних до відповідальності; { Абзац четвертий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07) від 16.11.2007 }

     доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення;

     перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;

     проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; { Абзац сьомий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

     брати участь у підготовці для передачі до судових органів матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та виступати в ролі свідків;

     роз'яснювати громадянам вимоги природоохоронного законодавства та їх екологічні права;

     брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР );

     одержувати в установленому порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації.
 

6. ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
 

     Громадські інспектори зобов'язані:

     дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

     сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати відповідний орган Держекоінспекції про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

     щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця та не пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до органу Держекоінспекції, яким призначено громадського інспектора з охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу. { Абзац четвертий розділу 6 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 

7. ПОЗБАВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА
 

     7.1. Орган Держекоінспекції, що призначив громадського інспектора, має право за клопотанням відповідного структурного підрозділу органу Держекоінспекції позбавити його права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення у разі: { Абзац перший пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }

     ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного звітів або негативної їх оцінки; { Абзац другий пункту 7.1 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

     неналежного виконання ним функцій громадського інспектора;

     учинення громадським інспектором порушень законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні обов'язків громадського інспектора з охорони довкілля. { Абзац четвертий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }

{ Пункт 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 

     7.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення приймається Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій. { Пункт 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
 

Начальник Державної
екологічної інспекції                           П.Свирид 

 

Додаток 1
до пункту 3.3 Положення
про громадських інспекторів
з охорони довкілля

 

К А Р Т К А
погодження на виконання обов'язків
громадського інспектора
з охорони довкілля
 

Прізвище, ім'я та по батькові_____________________________________

Місце роботи та посада, яку
займає на даний час (з якого року)________________________________

                                  ________________________________

                                  ________________________________

                                  ________________________________

               Висновки за результатами співбесіди

     Керівник структурного підрозділу органу Держекоінспекції, який здійснює державний контроль за охороною довкілля (відповідного напряму)

__________________________________________________________________
                             (оцінка)

______________      ______________________________________________
   (дата)                       (П.І.Б., посада, підпис)

__________________________________________________________________
                             (оцінка)

______________      ______________________________________________
   (дата)                       (П.І.Б., посада, підпис)

__________________________________________________________________
                             (оцінка)

______________      ______________________________________________
   (дата)                       (П.І.Б., посада, підпис)

Заступник керівника органу Держекоінспекції_______________________
                                                  (оцінка)

______________      ______________________________________________
   (дата)                       (П.І.Б., посада, підпис)

Перший заступник керівника органу Держекоінспекції________________
                                                      (оцінка)

______________      ______________________________________________
   (дата)                       (П.І.Б., посада, підпис)

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК________________________________________________

__________________________________________________________________

РІШЕННЯ СТОСОВНО ПРЕТЕНДЕНТА______________________________________

__________________________________________________________________

Керівник органу Держекоінспекції

______________      _____________________________________________
   (дата)                       (П.І.Б., підпис)

{ Положення доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }

 

Додаток 2
до пункту 3.4 Положення про
громадських інспекторів з
охорони довкілля
 

Зразок посвідчення громадського інспектора
з охорони довкілля

 

     Перша сторінка обкладинки
 

 ------------------------------------------

 | ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ  |

 |                                        |

 |                                        |

 |                                        |

 |                    ПОСВІДЧЕННЯ         |

 |Державний                               |

 |  герб                                  |

 | України      ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА   |

 |              З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ        |

 |                                        |

 ------------------------------------------

       Перша сторінка розвороту                  Друга сторінка розвороту
 

-----------------------------------------------------------------------------------

|______________________________________  |       ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ               |

| (повна назва органу Держекоінспекції,  |                                        |

|     який видав посвідчення)            |  до "___"_____________ 200__ р.        |

|                                        |                                        |

|---------                               | Відмітка про продовження строку        |

||       |  ПОСВІДЧЕННЯ N ______         |         дії посвідчення                |

||       |                               |                                        |

||       | Прізвище ________________     |                                        |

||       | Ім'я ____________________     |Продовжено         Продовжено           |

|--------- По батькові _____________     |                                        |

|  М.П.    є громадським інспектором     |                                        |

|          з охорони довкілля            |до "__"___ 200_ р. до "__"____ 200_ р.  |

|          __________________________    |                                        |

|             (територіальна межа        |                                        |

|                повноважень)            |                                        |

|                                        |                                        |

|ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР            |М.П. ____________  М.П. ____________    |

| (відповідної території)                |       (підпис)          (підпис)       |

|                                        |                                        |

|"__"_______ 200_ р. ________ (________) |                                        |

|                    (підпис) (прізвище) |                                        |

-----------------------------------------------------------------------------------

     Перша сторінка вкладки                   Друга сторінка вкладки

-----------------------------------------------------------------------------------

|Згідно зі  ст.  36  Закону України "Про |      перевіряти документи   на    право|

|охорону    навколишнього     природного | використання об'єктів тваринного світу,|

|середовища"     та    Положенням    про | зупиняти  транспортні  (у  тому   числі|

|громадських   інспекторів   з   охорони | плавучі)   засоби  та  проводити  огляд|

|довкілля,    що   затверджене   наказом | речей,  транспортних  (у   тому   числі|

|Мінекоресурсів України від  27.02.02    | плавучих) засобів,  знарядь полювання і|

|N 88, громадський інспектор МАЄ ПРАВО:  | рибальства,  добутої продукції та інших|

|_______________________________________ | предметів;                             |

|     спільно з   працівниками   органів |      проводити у випадках, установлених|

|Держекоінспекції,  інших      державних | законом,   фотографування,  звукозапис,|

|органів, які здійснюють  контроль    за | кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб|

|охороною та раціональним  використанням | для  попередження  і розкриття порушень|

|природних  ресурсів,  органів державної | законодавства   в    галузі    охорони,|

|виконавчої    влади    та     місцевого | використання  і  відтворення тваринного|

|самоврядування, громадських екологічних | світу;                                 |

|(природоохоронних)  організацій   брати |      брати участь   у   підготовці  для|

|участь     у    проведенні    перевірок | передачі до судових органів  матеріалів|

|додержання підприємствами,  установами, | про  відшкодування збитків,  заподіяних|

|організаціями  всіх  форм  власності та | унаслідок порушення  законодавства  про|

|громадянами   вимог   природоохоронного | охорону     навколишнього    природного|

|законодавства, норм екологічної безпеки | середовища,   та   виступати   в   ролі|

|та використання природних ресурсів;     | свідків;                               |

|     за направленням органу Держеко-    |      роз'яснювати громадянам     вимоги|

|інспекції, який призначив громадського  | природоохоронного  законодавства  та їх|

|інспектора, проводити рейди  та перевір-| екологічні права;                      |

|ки і складати акти перевірок;           |      брати участь      у     проведенні|

|     складати протоколи             про | громадської   екологічної    експертизи|

|адміністративні    правопорушення   при | відповідно   до   Закону  України  "Про|

|виявленні  порушень   природоохоронного | екологічну експертизу";                |

|законодавства,  відповідальність за які |      одержувати в установленому порядку|

|передбачена Кодексом України про        | інформацію   про   стан   навколишнього|

|адміністративні правопорушення, і       | природного      середовища,     джерела|

|подавати їх відповідному  органу        | негативного впливу на нього та  заходи,|

|Держекоінспекції для притягнення винних | що     вживаються    для     поліпшення|

|до відповідальності;                    | екологічної ситуації.                  |

|доставляти осіб, які вчинили            |                                        |

|порушення             природоохоронного |                                        |

|законодавства,   до  органів  місцевого |                                        |

|самоврядування,   органів    внутрішніх |                                        |

|справ та штабів громадських формувань з |                                        |

|охорони    громадського    порядку    і |                                        |

|державного    кордону,    якщо    особу |                                        |

|порушника не може бути  встановлено  на |                                        |

|місці порушення;                        |                                        |

-----------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
 

Начальник Державної 
екологічної інспекції                   П.Свирид

 

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного вісника" N 13, 2002 р. )