Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток №1 до наказу Держекоінспекції в Одеській області

від « 27 » ___березня___ 2017 №__169_

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади державної

служби категорії "В"   - головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та фінансів Державної екологічної інспекції в Одеській області

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснення виконання покладених на сектор   завдань щодо організації бухгалтерського обліку фінансової діяльності у визначеній сфері Інспекції і контролює дотримання правил його ведення;

Проводить нарахування заробітної плати, листків непрацездатності, відпускних, відрахувань із нарахованої заробітної плати та нарахувань до фондів від нарахування заробітної плати;

Веде облік фінансових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву;

Веде облік дебіторської, кредиторської заборгованості та відображає на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції;

Веде реєстрацію та облік укладених договорів;

Розробляє меморіальні ордери № 6, 8, 9, 10, 13 за загальним та спеціальним фондом;

Проводить нарахування зносу основних засобів та матеріальних цінностей;

Готує дані для включення їх до фінансової звітності , здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку;

Виконує інші доручення головноо бухгалтера сектору бухгалтерськоо обліку та фінансів.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3801 грн, надбавки, доплати, премії відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строковий - на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу" та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо   зайняття   посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки про результати такої перевірки ;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку форми П-2ДС (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року N 156);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно зі статтею 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції*".

Термін прийняття документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агенства України з питань державної служби

Останній день прийому документів – 11.04.2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

з 13 квітня 2017 року по 21 квітня 2017 року     за адресою : м. Одеса,   пр. Шевченка,12, 5-й поверх.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бабенко Сніжана Василівна – завідувач сектору по роботі з персоналом Державної екологічної інспекції в Одеській області

за адресою : м. Одеса, пр. Шевченка,12, 5-й поверх.

тел. 048-728-38-86

od@dei.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра, бакалавра.

2

Досвід роботи

Не потребується.

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги***

1

Освіта

Вища освіта фінансово – економічного спрямування

2

Знання законодавства

КонституціяУкраїни,ЗаконУкраїни "Про державну службу, Закон України "Про запобігання корупції", КЗпП України,, Закони України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради України, акти Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, що належать до компетенції Державної фіскальної служби України, накази Державної фіскальної служби України.

3

Професійні чи технічні знання

Професійні знання у сфері державної служби.

4

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК

5

Особистісні якості

  1. Готовність до служіння народу України і до впровадження в життя цілей та завдань державної політики.
  2. Уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення.
  3. Здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів.
  4. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань.
  5. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність.
  6. Лідерство.