Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 

 

                                                    ЗВІТ про виконання Плану заходів державного нагляду (контролю)

                                                              за дотриманням вимог природоохоронного законодавства

                                                                                     на I квартал 2017 року

 


з/п
Найменування заходу Рішення, на підставі
яких виконується захід
Дата початку та строк здійснення заходу Виконавці Результативні показники виконання плану, очікуваний природоохоронний ефект
Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання з високим ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища
1 Проведення перевірок за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, в наявності яких є об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку, або потенційно небезпечних об’єктів, в обігу яких перебувають небезпечні речовини I і II класу небезпеки, або таких, що забезпечують перевезення небезпечних вантажів: Закони України від 25 червня 1991 року №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».               Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. №212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)", від 28 серпня 2013 р. № 808 "Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку".   Відділ екологічного контролю земельних, водних ресурсів та атмосферного повітря, за поводженням з відходами, небезпечними хімічними речовинами;
Відділ екологічного контролю природних ресурсів Північного регіону,                   Відділ екологічного контролю природних ресурсів Південного регіону, Сектор інструментально-лабораторного контролю.
Попередження порушень
природоохоронного
законодавства.
Покращення екологічного
стану, забезпечення
додержання екологічних
норм та безпеки для
навколишнього природного середовища.
м. Одеса:  
1 ЗАТ "ОДЕСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" 06.03.2017 - 17.03.2017 Перевірку не проведено, підприємство не здійснює господарську діяльність.
2 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСКОМУНТРАНС" 06.03.2017 -17.03.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 3 протоколи та винесено 3 постанови на загальну суму 1020 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами.   (ст. КУпАП: 82 - 850 грн, 82-1 - 85 грн, 82-4 - 85 грн.).
3 ПРАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" 09.03.2017 - 22.03.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 2 протоколи та винесено 2 постанови на загальну суму 1785 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами.   (ст. КУпАП: 82 - 1700 грн, 82-4 - 85 грн.).
4 ВКФ "ВИБІР" 07.03.2017 - 20.03.2017 складено акт перевірки від 20.03.2017, надано припис про усунення правопорушень від 20.03.2017, до адміністративної відповідальності притягнуто директора титарчука О. М. за ст. ст. КУпАП: ст. 82-4 - змішування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу - 85 грн., ст. 82-1 - журнал первинного обліку вдходів за встановленою ф. 1-ВТ ведеться не в повному обсязі - 85 грн., ст. 82 - не складено договір на утилізацію небезпечних відходів - 1700 грн., ст. 78 - відсутні паспорти на ПГОУ - 136 грн., ст. 78 - первищення встановлених нормативів по оксиду вуглецю - 136 грн. Сума сплачена.
5 ТОВ "ОЛІМПІЯ" 23.01.2017 - 03.02.2017 Складено Акт перевірки.
6 ТОВ ВК “АЛІКС” 06.02.2017 - 17.02.2017 складено акт перевірки. Подано адміністративний позов до Одеського окружного адміністративного суду на призупинення діяльності.
7 ТОВ "ЕЛІТ-ОДЕСА" 06.02.2017 - 17.02.2017 перевірку не проведено через не дотримання періодичності проведення планового заходу державного нагляду (контролю)
8 ПІІ ТОВ "НОВАПЛАСТ" 23.01.2017 - 03.02.2017 Перевірку не проведено, підприємство не здійснює господарську діяльність.
9 ТОВ "ТД ПІВДЕНЬ-ТРЕЙД" 16.01.2017 - 27.01.2017 підприємство не здійснює діяльність за даною адресою.Надано службову.
10 ТОВ "ВЕСТТ ТД" 13.02.2017 - 24.02.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлене правопорушення складено 1 протокол та винесено 1 постанову на суму 85 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами.   (ст. КУпАП: 82-4 - 85 грн.).
11 ТОВ "ВКФ "КАРКАС" 06.02.2017 - 17.02.2017 складено акт перевірки від 17.02.2017, надано припис про усунення правопорушень від 17.02.2017, до адміністративної відповідальності притягнуто директора Владова С. Г. за ст. ст. КУпАП: ст. 82-1 -   журнал первинного обліку вдходів за встановленою ф. 1-ВТ не ведеться - 85 грн., Сума сплачена.
12 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ПОЛІМЕР" 13.02.2017 - 24.02.2017 складено акт перевірки від 24.02.2017, надано припис про усунення правопорушень від 24.02.2017, до адміністративної відповідальності притягнуто відповідальну особу - інженера з охорони праці Потах Є. О. за ст. ст. КУпАП: ст. 82-4 - змішування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу - 85 грн., ст. 82-1 - журнал первинного обліку вдходів за встановленою ф. 1-ВТ ведеться не в повному обсязі - 85 грн., ст. 82 - не складено договір на утилізацію небезпечних відходів - 1700 грн. Сума сплачена.
13 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ-1" 16.01.2017 - 27.01.2017 складено акт перевірки від 27.01.2017
  Ананьївський район    
14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " АГРО-ДІС "
( ПП " АГРО-ДІС" )
23.03.2017 -07.04.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 7 протоколів та винесено 7 постанов на загальну суму 3128 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами, у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів, у сфері охорони атмосферного повітря та рослинного світу (ст.КУпАП: ст.   82-1700 грн., 82-1-85 грн., 82-4-85 грн., 59-136 грн., 61-136 грн., 78-136 грн, 77-1-850 грн.)
  Великомихайлывський район    
15 СЕЛЯНСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "В.В.ПЛАКУЩЕНКО"
(СГ "В.В.ПЛАКУЩЕНКО")
06.02.2017 -17.02.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 4 протоколи та винесено 4 постанови на загальну суму 1377 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами, у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів (ст.КУпАП: ст. 82-1 - 85 грн.; ст. 82 - 1020 грн., ст. 60 - 136 грн., ст. 59 (ч.1) - 136 грн.), сплачено.
Лиманський район:    
16 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІГО-МАРІН"
(ПП "СІГО-МАРІН")
01.03.2017 -21.03.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 2 протоколи та винесено 2 постанови на загальну суму 170 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами (ст.КУпАП: ст. 82-1-85 грн; ст. 82-5 -85 грн.), сплачено.
17 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГО МАРІН"
(ТОВ "СІГО МАРІН")
01.03.2017 -21.03.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 2 протоколи та винесено 2 постанови на загальну суму 935 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами (ст.КУпАП: ст. 82-850 грн; ст. 82-1 -85 грн.), сплачено.
Балтський район:    
18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" (ТОВ "БАЛТСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" ) 03.01.2017 -17.01.2017 складено акт. За адресою: м. Балта, вул. Котовського - здійснює діяльність ПП "Балтська швейна фабрика". За юридичною адресою підприємства господарська діяльність не здійснюється.
19 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УХОЖАНИ"
(ПП "УХОЖАНИ")
20.02.2017 -07.03.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 3 протоколи та винесено 3 постанови на загальну суму 357   грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами, у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів (ст.КУпАП: ст. 82-1 -85 грн; ст. 60- 136 грн., ст. 61 - 136 грн.), сплачено.
Миколаївськи район:    
20 ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІСАЄВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ" (ДНЗ "ІСАЄВСЬКИЙ ПАЛ" ) 09.03.2017 -24.03.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 4 протоколи та винесено 4 постанови на загальну суму 1428 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами, у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів (ст.КУпАП: ст. 82 - 1122 грн.; ст. 82-1 - 85 грн., ст. 82-4 - 85 грн., ст. 60 - 136 грн.), сплачено.
Савранський район:    
21 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВРАНЬ-ЕКСПРЕС"
(ТОВ "САВРАНЬ-ЕКСПРЕС")
06.02.2017 -17.02.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 4 протоколи та винесено 4 постанов на загальну суму 1207 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами, у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів (ст. КУпАП: ст. 60-136 грн.; ст. 82-1- 85 грн.; ст. 82-4- 85 грн ст.; 82 -901 грн.), сплачено.
Арцизький район:    
22 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТАЛ" 11.01.2017 - 24.01.2017 Складено Акт про відмову в проведені перевірки від 17.01.2017
Роздільнянський район:    
23 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД "КУЧУРГАНИ" (ТОВ "ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД "КУЧУРГАНИ") 13.01.2017 -27.01.2017 складено акт перевірки. Підприємство не здійснює господарську діяльність по виробництву цегельної продукції. Надано припис на вжиття заходів по недопущенню порушень у сфері охорони навколиишнього природного середовища в разі поновлення виробництва.
24 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІЛВАДОРА"
( ПП "СІЛВАДОРА" )
15.03.2017 - 28.0372017 акт про відмову (на момент перевірки відсутній керівник або в.о. керівника Підприємства)
25 СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО"ЗЕМЛЯК" 20.02.2017 -06.03.2017 складено акт відмови у проведені перевірки. Матеріали перевірки передано до юридичного сектору для подання позову до суду.
Білгород-Дністровський район:    
26 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІКОН-ПЛЮС" 02.02.2017 - 17.02.2017 складено Акт перевірки, в якому зафіксовано, що підприємство не здійснює діяльність
27 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ПРИВАТНА ФІРМА "УДАЧА І КО"
(ВКПФ "УДАЧА І КО")
06.03.2017 - 21.03.2017 За результатами складено Акт перевірки, надано припис для усунення виявлених порушень від 14.03.2017 р. № 121. За виявлені правопорушення складено 4 протоколи та винесено 4 постанов на загальну суму 1224 грн. За порушення вимог у галузі охорони атмосферного повітря, у сфері поводження з відходами, у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів (ст. ст.КУпАП: 78 - 136 грн,   82-1 - 85 грн., 82 - 867 грн., ч.1 ст. 61 - 136 грн.) Штрафи сплачено в повному обсязі.
2 Проведення перевірок за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів, зокрема, водопровідно - каналізаційними господарствами: Закони України від 25 червня 1991 року №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. №212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)". Положення про Держекоінспекцію в Одеській області, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 12.12.2011 року №136.    Відділ екологічного контролю природних ресурсів Північного регіону,                   Відділ екологічного контролю природних ресурсів Південного регіону, Сектор інструментально-лабораторного контролю. Попередження порушень природоохоронного законодавства.
Покращення екологічного стану області, забезпечення додержання екологічних норм та безпеки для навколишнього природного середовища.
Біляївський район:    
28 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАЧНЕНСЬКИЙ СІЛЬКОМУНГОСП"
( КП "ДАЧНЕНСЬКИЙ СІЛЬКОМУНГОСП" )
18.01.2017 -31.01.2017 складено акт перевірки, надано припис.
Білгород-Дністровуський район:    
29 ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
(ВУЖКГ)
27.03.2017 - 07.04.2016 За результатами складено Акт перевірки, надано припис для усунення виявлених порушень від 07.04.2017 р. № 125. За виявлені правопорушення складено 6 протоколів та винесено 6 постанов на загальну суму 1853 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами,у галузі охорони атмосферного повітря, у сфері охорони земельних ресурсів (ст. ст.КУпАП: 52 - 510 грн,   82-1 - 85 грн., 82 - 901 грн., ч.2 ст. 61 - 136 грн., 82 - 4 - 85 грн.ч. 1 ст. 61 - 136 грн.)
Саратський   район:    
30 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САРАТА КОМУНСЕРВІС"
(КП "САРАТА КОМУНСЕРВІС")
01.02.2017 - 21.02.2017 За результатами складено Акт перевірки, надано припис для усунення виявлених порушень від 14.02.2016 р. № 115. За виявлені правопорушення складено 5 протоколів та винесено 5 постанов на загальну суму 1649 грн. За порушення вимог у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів, у галузі охорони атмосферного повітря,порушення вимог у сфері поводження з відходами (ст. ст.КУпАП: ч.2 ст. 61 -136 грн, 78 - 136 грн., 188- 5 - 340 грн., 82-1 - 85 грн., 82 - 4 - 85 грн., 82 - 867 грн.) Штрафи сплачено в повному обсязі.
Великомихайлівський район:    
31 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІЛЬКОМУНГОСП"
(КП "СІЛЬКОМУНГОСП")
01.02.2017 -14.02.2017 Перевірку не представилось провести через фактичну відсутність керівника або в.о. керівника Підприємства. Складено акт про відмову у перевірці.
Лиманський район:    
32 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЮТ"
(МПП "УЮТ")
23.01.2017 -10.02.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 2 протоколи та винесено 2 постанови на загальну суму 986 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами, у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів (ст. КУпАП: ст. 48-136 грн.; ст. 82 -850 грн.), сплачено.
33 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНГОСП"
( КП "КОМУНГОСП" )
13.02.2017 -03.03.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 3 протоколи та винесено 2 постанови на загальну суму 272 грн. За порушення вимог у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів (ст.КУпАП: ст. 48 -постанова про закриття справи; ст. 59- 136 грн., ст. 61 - 136 грн.), сплачено.
Ширяївський район:    
34 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВА-ВІТА"
(КП "АКВА-ВІТА")
14.03.2017 -31.03.2017 складено акт перевірки, надано припис.
Подільський район:    
35 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОРЩІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ" (КП "БОРЩІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ") 22.02.2017 -07.03.2017 складено акт перевірки, надано припис на вжиття заходів по реконструкції очисних споруд, проведення екологічної експертизи проекту реконструкції.
Арцизький район:    
36 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ"
( КП "ВОДОКАНАЛ" )
01.02.2017 - 16.02.2017 За результатами складено Акт перевірки, надано припис для усунення виявлених порушень від 14.02.2016 р. № 116. За виявлені правопорушення складено 6 протоколів та винесено 6 постанов на загальну суму 1428 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами, у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів,   у галузі охорони атмосферного повітря (ст. ст.КУпАП: ч. 1 ст. 61 - 136 грн,   82-1 - 85 грн., 82 - 850грн., ч.1 ст. 61 - 136 грн., 78 - 136 грн., 82 - 4 - 85 грн.) Штрафи сплачено в повному обсязі.
3 Проведення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері поводження з відходами Закони України від 25 червня 1991 року №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. №212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)". Положення про Держекоінспекцію в Одеській області, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 12.12.2011 року №136.      Відділ екологічного контролю природнх ресурсів Північного регіону; Сектор інструментально-лабораторного контролю Попередження порушень
природоохоронного
законодавства.
Покращення екологічного
стану, забезпечення
додержання екологічних
норм та безпеки для
навколишнього природного
середовища.
Ізмаїльський район:    
37 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКРАСІВСЬКИЙ ПОЛІГОН" 16.01.2017 - 03.02.2017 За результатами складено Акт перевірки, надано припис для усунення виявлених порушень№ 120 від 14.03.2017 р.
Арцизький район:    
38 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ"
(КП "БЛАГОУСТРІЙ")
01.03.2017 - 14.03.2017 За результатами складено Акт перевірки, надано припис для усунення виявлених порушень від 13.03.2017 р. № 119.За виявлені правопорушення складено 4 протоколи та винесено 4 постанов на загальну суму 1105 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами (ст. ст.КУпАП: 85 - 5 - 85 грн,     82-1 - 85 грн., 82 - 4 - 85 грн., 82 - 850 грн.) Штрафи сплачено в повному обсязі.
4 Проведення перевірок за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з використанням об’єктів тваринного світу, в т. ч. веденням мисливського господарства та полювання: Закони України від 25 червня 1991 року №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища»,Закони України від 22.02.2000 № 1478-ІІІ «Про мисливське господарство та полювання», від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. №212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)", від 28 серпня 2013 р. № 808 "Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку". Положення про Держекоінспекцію в Одеській області, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 12.12.2011 року №136. Наказ Державної екологічної інспекції України від 29.07.2015 № 58.   Сектор екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного і тваринного світу; Відділ екологічного контролю природних ресурсів Південного регіону; Сектор оперативного контролю Попередження порушень
природоохоронного
законодавства.
Покращення екологічного
стану, забезпечення
додержання екологічних
норм та безпеки для
навколишнього природного
середовища.
Любашівський район    
39 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАГАНИ"   (ТОВ "ШАГАНИ") 06.03.2017 -22.03.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів складено 1 протокол за ст. 61 КУпАП та винесено 1 постанову на суму 136 грн., сплачено.
Кодимський район:    
40 Товариство з обмеженою відповідальністю "Мисливець - 2006"  20.02.2017 - 03.03.2017 Перевірку не проведено. Підприємство не знаходиться за зазначеною адресою.
Татарбунарський район:    
41 Татарбунарське районне товариство мисливців та рибалок 30.01.2017 - 17.02.2017 В результаті перевірки складено   акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо ведення мисливського господарства та полювання. Складено протокол про адміністративне правопорушення за   ст.188-5 КУпАП та винесено постанову на суму 425 грн. Надано припис.
Овідіопольський район:    
42 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК ПРИДНІСТРОВСЬКЕ 7777" 17.02.2017 - 06.03.2017 В результаті перевірки складено   акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо ведення мисливського господарства та полювання.
Білгород-Дністроаський район:    
43 Громадська організація "Громадське товариство мисливців та рибалок "Приморське". 06.03.2017 - 24.03.2017 В результаті перевірки складено   акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо ведення мисливського господарства та полювання. Надано припис.
6 Проведення перевірок додержання вимог природоохоронного
законодавства суб’єктами господарювання, що належать до
переліку з високим ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища за декількома критеріями:
Закони України від 25 червня 1991 року №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. №212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)", від 28 серпня 2013 р. № 808 "Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку". Положення про Держекоінспекцію в Одеській області, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 12.12.2011 року №136.    Відділ екологічного контролю Північного регіону; Відділ екологічного контролю Південного регіону; Сектор інструментально-лабораторного контролю Попередження порушень
природоохоронного
законодавства.
Покращення екологічного
стану, забезпечення
додержання екологічних
норм та безпеки для
навколишнього природного
середовища.
м. Одеса    
44 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМФОРТ ЮГ"
( ПП "КОМФОРТ ЮГ" )
10.01.2017 - 24.01.2017 Перевірку не роведено. Підприємство не знаходиться за зазначеною адресою
45 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРАЙВ - ІН" 12.01.2017 - 26.01.2017 Перевірку не проведено. Складено акт недопуску до проведення перевірки.
7 Проведення перевірок за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з використанням водних живих ресурсів: Закони України від 25 червня 1991 року №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».   Відділ екологічного контролю природних ресурсів Південного регіону,Сектор екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного і тваринного світу. Попередження порушень
природоохоронного
законодавства на територіях об’єктів природно-заповідного фонду.
Кілійський район:    
46 ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬБІНА"                                                        27.03.2017 -07.04.2017 В результаті перевірки складено 2 акти: акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами та акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів. Складено протокол про адміністративне правопорушення за   ст.82 КУпАП та винесено постанову на суму 850 грн. Надано припис.
Біляївський район:    
47 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТІМУЛ" 16.01.2017 - 31.01.2017 Складено акт недопуску до проведення перевірки.
48 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАКИТНА ХВИЛЯ-ЮЛ" 24.01.2017 - 07.02.2017 В результаті перевірки складено 2 акти: акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами та акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів. Складено протокол про адміністративне правопорушення за   ст.82 КУпАП та винесено постанову на суму 850 грн. Надано припис.
49 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦИРКОН-Т" 26.01.2017 - 09.02.2017 В результаті перевірки складено 2 акти: акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами та акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів. Складено протокол про адміністративне правопорушення за   ст.82 КУпАП та винесено постанову на суму 850 грн. Надано припис.
50 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ-ОВ" 31.01.2017 - 14.02.2017 В результаті перевірки складено 2 акти: акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами та акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів. Складено протокол про адміністративне правопорушення за   ст.82-4 КУпАП та винесено постанову на суму 85 грн. Протокол сплачено. Надано припис.
51 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ОВ" 02.02.2017 - 16.02.2017 В результаті перевірки складено 2 акти: акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами та акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів. Складено протокол про адміністративне правопорушення за   ст.82 КУпАП та винесено постанову на суму 85 грн. Протокол сплачено. Надано припис.
52 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАФАРМІНГ ОДЕСА" 06.02.2017 - 20.02.2017 В результаті перевірки складено 2 акти: акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами та акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів. Складено протокол про адміністративне правопорушення за   ст.82 КУпАП та винесено постанову на суму 850 грн. Надано припис.
53 РИБОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ "ХАДЖИБЕЙСЬКИЙ ЛИМАН" 31.01.2017 - 14.02.2017 В результаті перевірки складено 2 акти: акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами та акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів.
Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства суб'єктами господарювання із середнім ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища
8 Проведення перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, в наявності яких є об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку, або потенційно небезпечні об’єкти, в обігу яких перебувають небезпечні речовини III і IY класу небезпеки Закони України від 25 червня 1991 року №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. №212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)",             Положення про Держекоінспекцію в Одеській області, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 12.12.2011 року №136.    Відділ екологічного контролю земельних, водних ресурсів та атмосферного повітря, за поводженням з відходами, небезпечними хімічними речовинами;
Відділ екологічного контролю природних ресурсів Південного регіону, Відділ екологічного контролю природних ресурсів Північного регіону
Сектор інструментально-лабораторного контролю
Попередження порушень природоохоронного законодавства.
Покращення екологічного стану області, забезпечення додержання екологічних норм та безпеки для навколишнього природного середовища
м. Одеса:    
54 ТОВ ФІРМА "КРОКУС" 24.01.2017 -     06.02.2-17 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 2 протоколи та винесено 2 постанови на загальну суму 170 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами.   (ст. КУпАП: 8-1 - 85 грн, 82-4 - 85 грн.).
55 ТОВ "ФОРЕС" 09.03.2017 - 22.03.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 2 протоколи та винесено 2 постанови на загальну суму 901 грн.За н виконання вимоги припису та порушення правил водокористування.   (ст. КУпАП: 188-5 - 765 грн, 60 - 136 грн.).
56 ПРАТ "СТРОЙАВТОСЕРВІС" 13.02.2017 - 24.02.2017 ПРАТ "СТРОЙАВТОСЕРВІС"складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 1 протокол та винесено 1 постанову на суму 340грн. За не виконання припису запорушення вимог у сфері поводження з відходами.   (ст. КУпАП: 188-5 - 340 грн.).
57 ТОВ "В.Е.Т.А." 13.02.2017 - 24.02.2017 складено акт перевірки від 24.02.2017
58 КУ "ООКПЛ № 1" 16.01.2017 - 27.01.2017 складено акт перевірки від 27.01.2017
59 ТОВ "КАСПЕР" 13.02.2017 - 24.02.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 1 протокол та винесено 1 постанова на суму 136 грн. За порушення вимог про охорону атмосферного повітря.   (ст. КУпАП: 78 - 136 грн.). Виставлено претензію за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на суму 209,09 грн. Сплачено все вповному обсязі.
60 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЧАС" 23.01.2017 -   03.02.2017 складено акт перевірки від 03.02.2017, надано припис про усунення правопорушень, до адміністративної відповідальності притягнуто   ло адміністративної відповідальності директора Літвінова С. П. за с. ст. КУпАП: ст. 82-1 - не ведеться журнал первинного обліку відходів за встановленою ф. 1-ВТ - 85 грн. Сума сплачена.       
61 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД "ПАРУС" 11.01.2017-23.01.2017 складено акт перевірки, надано припис. За виявлені правопорушення складено 2 протоколи та винесено 2 постанови на загальну суму 935 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами.   (ст. КУпАП: 82 - 850 грн, 82-1 - 85 грн, ).
62 ТОВ "АЛІСА ПЛЮС" 06.02.2017 -               17.02.2017 перевірку не проведено через не дотримання періодичності проведення планового заходу державного нагляду (контролю)
Ізмаїльський район       
63 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ТОВ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР")
27.02.2017 - 17.03.2017 За результатами складено Акт перевірки, надано припис для усунення виявлених порушень від 13.03.2017 р. № 120. За виявлені правопорушення складено 3 протоколи та винесено 3 постанов на загальну суму 357 грн. За порушення вимог у сфері поводження з відходами, у галузі охорони атмосферного повітря (ст. ст.КУпАП: ч. 2 ст. 79 - 136 грн,   82-1 - 85 грн., 78 - 136 грн.) Штрафи сплачено в повному обсязі.
64 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРЕК"
( МПП"АГРЕК" )
06.02.2017 - 17.02.2017 перевірку не проведено через не дотримання періодичності проведення планового заходу державного нагляду (контролю)
Арцизький   район:    
65 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТ АВТО"
(ТОВ "КОМФОРТ АВТО")
16.03.2017 - 29.03.2017 За результатами складено Акт перевірки, надано припис для усунення виявлених порушень від 03.04.2017 р. № 124. За виявлені правопорушення складено 4 протоколи та винесено 4 постанов на загальну суму 1496 грн. За порушення у галузі охорони атмосферного повітря, у сфері поводження з відходами (ст. ст.КУпАП: 78 - 136 грн,   82-1 - 85 грн., 82 - 4 - 85 грн., 82 - 1190 грн.) Штрафи сплачено в повному обсязі.